Thế giới


Kiểm soát đại dịch - lĩnh vực mới cho hợp tác quốc phòng ASEAN?
  • 11:36
  • |
  • 24-03-2020
Quân đội của các nước ASEAN có khả năng y tế để hỗ trợ các cơ quan y tế công trong những thời điểm xảy ra đại dịch, đặc biệt là khi năng lực y tế có dấu hiệu căng thẳng khi các ca nhiễm tăng mạnh.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018