Kinh tế - Công nghệ


Kiểm soát xã hội bằng công nghệ số - một thách thức trong tương lai
  • 15:34
  • |
  • 10-10-2019
Trung Quốc sẽ triển khai hệ thống kiểm soát xã hội trên toàn quốc vào năm 2020 sau khi đã thử nghiệm tại hàng chục thành phố. Kiểm soát xã hội sẽ là một thách thức lớn trong những thập kỷ tới.

Đề xuất