Chính trị - Xã hội


Kiến nghị dừng 2 dự án BOT cao tốc vì không khả thi về mặt tài chính
  • 09:03
  • |
  • 23-07-2018
Một trong những nguyên nhân khiến Bộ Giao thông Vận tải đưa ra kiến nghị trên là vì việc ghép đoạn trong dự án dẫn đến không đảm bảo công bằng cho người sử dụng, đầu tư một nơi và thu phí một nơi.

Đề xuất