Thế giới


Kim Jong-un tuyên bố các bước phi hạt nhân hóa lớn song có giới hạn
  • 08:16
  • |
  • 27-09-2018
Thông điệp của ông Kim Jong-un là rõ ràng: thể hiện sự nghiêm túc trong việc đưa Bán đảo Triều Tiên trở thành một khu vực không vũ khí hạt nhân song điều đó còn tùy thuộc vào Washington..

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018