Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế Cuba sẽ tăng trưởng như thế nào trong năm 2019?
  • 08:16
  • |
  • 25-12-2018
Kinh tế Cuba có thể tiếp tục tăng trưởng chậm trong năm 2019 và Chính phủ nước này đang tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh tế và tài chính.

Đề xuất