Kinh tế số của Indonesia đang trên đường thống trị Đông Nam Á
  • 09:53
  • |
  • 16-10-2019
Theo dự đoán, giá trị thị trường của kinh tế kỹ thuật số Indonesia sẽ tăng gấp ba lên 130 tỷ USD vào năm 2025, từ 40 tỷ USD năm 2019, với các lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ đặt xe công nghệ.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019