Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế số - động cơ của sự phục hồi kinh tế khu vực ASEAN
  • 16:16
  • |
  • 26-09-2021
Đối với một khu vực vẫn đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, kinh tế số đem lại không chỉ một phương tiện mới để duy trì kết nối, mà còn là một "chiếc phao" kinh tế cho các doanh nghiệp ASEAN.

Đề xuất