Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế số giúp châu Á phát triển thịnh vượng sau COVID-19
  • 16:36
  • |
  • 27-02-2021
Việc xây dựng một nền kinh tế số châu Á sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ giữa các nền kinh tế và giúp ích cho sự hội nhập kinh tế, an ninh khu vực và thậm chí là sự ổn định chính trị ở khu vực này.

Đề xuất