Kinh tế toàn cầu có rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ 2009?
  • 07:39
  • |
  • 17-10-2019
Các số liệu về GDP toàn cầu do Bloomberg Economics thu thập cho thấy nền kinh tế thế giới đã tăng trưởng chậm lại ở con số 2,2% trong quý 3/2019, giảm dần từ mức 4,7% ghi nhận vào đầu năm 2018.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019