Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế Trung Quốc bắt đầu "ngấm đòn" chiến tranh thương mại
  • 06:36
  • |
  • 28-10-2018
Kết quả kinh tế quý III năm 2018 cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh thương mại đối với kinh tế Trung Quốc bắt đầu hiển hiện và tình hình còn có thể xấu hơn trong thời gian tới.

Đề xuất