Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế Trung Quốc và cú sốc tăng trưởng trong đại dịch COVID-19
  • 20:27
  • |
  • 12-04-2020
Đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động kinh tế của Trung Quốc chịu cú sốc đầu tiên và rơi vào tình trạng gần như ngưng trệ trong tháng 1 và tháng 2/2020.

Đề xuất