Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế Việt Nam vẫn sẽ bật tăng dù thế giới suy giảm
  • 17:51
  • |
  • 04-04-2019
Các chuyên gia của ADB cũng lạc quan cho rằng, tăng trưởng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng sẽ chậm lại song vẫn được duy trì ở mức khá mạnh.

Đề xuất