Kinh tế - Công nghệ


Kinh tế vùng Vịnh có gặp rủi ro khi thế giới xoay trục khỏi dầu mỏ?
  • 06:30
  • |
  • 11-03-2020
Kể từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, các nhà phân tích đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về "peak oil" - tức là thời điểm khi sản xuất dầu mỏ toàn cầu đạt mức tối đa, sau đó sản lượng sẽ giảm dần.

Đề xuất