Kinh tế - Công nghệ


Kỳ vọng gì khi các chỉ số tài chính của Yeah1 vượt xa khu vực?
  • 18:28
  • |
  • 27-06-2018
'Đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và luôn có sự thay đổi về công nghệ, rất khó để dự báo kết quả kinh doanh của Yeah1 sau năm 2018.'

Đề xuất