Văn hóa - Thể thao


Làm cách nào để khai thác ‘mỏ vàng’ du lịch golf Việt Nam?
  • 13:11
  • |
  • 02-04-2019
Lãnh đạo ngành, các doanh nghiệp du lịch cuối cùng cũng nhìn đang nhìn ra “mỏ vàng” và kỳ vọng du lịch golf sẽ có nhiều khởi sắc để Việt Nam trở thành điểm đến của du lịch golf trên bản đồ thế giới.

Đề xuất