Kinh tế - Công nghệ


Làm gì để kết nối 10.000 nhà khoa học Việt trên toàn cầu?
  • 09:00
  • |
  • 20-08-2018
Chính phủ đã ban hành nhiều chủ chương chính sách trọng dụng nhân tài, đội ngũ các nhà tri thức trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ.

Đề xuất