Kinh tế - Công nghệ


Làm thương hiệu qua 6 giác quan và phần thưởng xứng đáng
  • 09:00
  • |
  • 08-08-2018
Một cửa hàng của Nike đã tăng khả năng bán hàng lên 80% khi sử dụng một mùi hương, giúp khách hàng dễ chịu, khiến họ ở lại cửa hàng lâu hơn và qua đó có thời gian để tìm kiếm thêm sản phẩm.

Đề xuất