Liên hợp quốc và sứ mệnh ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới
  • 16:14
  • |
  • 18-09-2019
Sự cạnh tranh nước lớn đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đòi hỏi Liên hợp quốc phải đặt trọng tâm trong sứ mệnh hiện nay của họ vào việc hỗ trợ phòng ngừa một cuộc Chiến tranh Lạnh mới xảy ra.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019