Thế giới


Liên minh Âu-Mỹ: Bước đột phá hay sẽ lại tiếp nối di sản?
  • 13:44
  • |
  • 05-12-2020
Khi giới truyền thông đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ, hy vọng các nước EU khôi phục quan hệ với Mỹ đã được thắp lên.

Đề xuất