Thế giới


Liên minh quốc phòng Mỹ-Anh-Australia và một thế giới đã thay đổi
  • 15:44
  • |
  • 24-09-2021
Việc Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Australia đứng cùng nhau gần như cũng là một lời báo hiệu về sự chuyển hướng sang một biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc.

Đề xuất