Liệu có chiều hướng ''Trung hóa'' lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ tại Anh?
  • 17:25
  • |
  • 03-09-2019
Các đại gia của Trung Quốc và Hong Kong gần như hiện diện trong hợp đồng mua bán của tất cả các lĩnh vực tại Anh, từ những tòa nhà chọc trời đến nhà máy điện hạt nhân Hinkley, các trường tư...

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019