Kinh tế - Công nghệ


Liệu dầu mỏ có đang bước vào một siêu chu kỳ mới về giá?
  • 06:58
  • |
  • 31-03-2021
Mức tăng mạnh của giá dầu lại càng củng cố dự đoán rằng giá dầu sẽ còn đi lên khi đại dịch COVID-19 hoàn toàn bị đẩy lùi, đánh dấu sự khởi đầu của một siêu chu kỳ mới về giá.

Đề xuất