Thế giới


Liệu khủng hoảng chính trị ở Italy có sớm được giải quyết?
  • 09:53
  • |
  • 29-01-2021
Người dân Italy hầu như đã mất kiên nhẫn trước những đấu đá chính trị nội bộ giữa lúc ưu tiên hàng đầu của quốc gia là phải kiểm soát dịch COVID-19 cũng như tiến hành chương trình tiêm vắcxin cho dân.

Đề xuất