Kinh tế - Công nghệ


Lĩnh vực điện gió của các nước châu Á sẵn sàng cất cánh?
  • 21:32
  • |
  • 12-07-2020
Chuyên gia dự đoán tiềm năng về mặt kỹ thuật mà điện gió mang lại lên tới gần 1.500 GW ở châu Á, phần lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Việt Nam.

Đề xuất