Thế giới


Lộ diện những "quân bài tẩy" do lực lượng Taliban nắm giữ
  • 19:45
  • |
  • 12-12-2021
Taliban không muốn đánh mất quân bài TTP và ETIM; do đó họ đã thông báo một cách khéo léo tới Islamabad rằng họ sẽ cho phép TTP trú ẩn ở Afghanistan, thay vì cắt đứt quan hệ với nhóm này.

Đề xuất