Kinh tế - Công nghệ


Lo ngại thị trường bất động sản 'tăng nóng,' tín dụng bị siết mạnh
  • 09:09
  • |
  • 26-12-2018
Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo và yêu cầu các ngân hàng phải rất thận trọng khi cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và yêu cầu thủ tục, điều kiện vay rất chặt chẽ.

Đề xuất