Chính trị - Xã hội


Lời nguyền của rừng xanh: 'Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…'
  • 09:16
  • |
  • 11-10-2018
Liên tiếp những năm gần đây, hàng loạt cơn lũ, lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều địa phương bị phá rừng, lẽ nào lời nguyền của rừng xanh-“phá sơn lâm, đâm hà bá” đã hiển hiện qua như đã thấy?

Đề xuất