Kinh tế - Công nghệ


Lối thoát nào cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc?
  • 06:01
  • |
  • 12-07-2018
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện không phải là không thể ngăn chặn, mà chỉ là không có cách thức cụ thể nào để chấm dứt nó, nhất là khi không rõ ông Trump mong điều gì, Trung Quốc “cho đi” thứ gì.

Đề xuất