Kinh tế - Công nghệ


Lựa chọn chiến lược của Nhật Bản và tác động tới toàn cầu
  • 07:52
  • |
  • 25-10-2018
Trong bối cảnh Mỹ như muốn xé toạc trật tự thương mại toàn cầu, sự xích lại gần nhau của Nhật Bản và Trung Quốc có thể giúp thế giới thoát khỏi tình thế khó khăn mà chính Nhật và khu vực phải đối phó.

Đề xuất