Kinh tế - Công nghệ


Luận giải vấn đề xung đột toàn cầu khởi nguồn từ khủng hoảng kinh tế
  • 08:08
  • |
  • 20-11-2018
Trong bối cảnh xã hội, chính trị, và công nghệ hiện tại, một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài kết hợp với tình trạng bất bình đẳng tăng lên rất có thể leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu.

Đề xuất