Kinh tế - Công nghệ


Luật Kiểm toán: Có tránh được cảnh thanh tra kiểm toán giẫm chân nhau?
  • 11:12
  • |
  • 15-03-2019
Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thừa nhận, thực tế, không ít trường hợp đơn vị có hành vi chống đối, không hợp tác, không chấp hành cung cấp tài liệu, gây khó khăn cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Đề xuất