Kinh tế - Công nghệ


Luật Quản lý thuế: Đã theo hướng thân thiện với người kinh doanh?
  • 17:16
  • |
  • 07-08-2018
Dự thảo Luật Quản lý thuế đang được coi là bước tiến lớn, được điều chỉnh từ những thực tiễn phát sinh như quy định về thu thuế kinh doanh trên mạng hay cải cách thủ tục hành chính thuế.

Đề xuất