Thế giới


Lực lượng cánh tả đóng vai trò quan trọng thế nào ở Ấn Độ?
  • 16:09
  • |
  • 22-04-2019
Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, hàng trăm nghìn công nhân và nông dân đã tổ chức nhiều hoạt động, tuần hành đến Delhi, tiến hành tổng đình công và các hành động khác quy mô nhỏ hơn.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018