Kinh tế - Công nghệ


Lý do ASEAN phải nắm bắt công nghệ số để phát triển mạnh hơn
  • 14:17
  • |
  • 07-05-2019
Các công nghệ số đã làm thay đổi cách sống của hơn 700 triệu người ở Đông Nam Á. Công nghệ số cũng có quan hệ mật thiết đến quyền công dân và quản trị.

Đề xuất