Kinh tế - Công nghệ


Lý do Âu-Mỹ bất mãn với chiến lược “Sản xuất ở Trung Quốc 2025”
  • 05:50
  • |
  • 24-06-2018
“Sản xuất ở Trung Quốc 2025” là được Trung Quốc cho là chuyện nội bộ của nước này. Nhưng trên thực tế, “Sản xuất ở Trung Quốc 2025” đã trở thành tiêu điểm trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Đề xuất