Thế giới


Lý do chính quyền Mỹ cần quan tâm hơn tới khu vực Bắc Phi
  • 15:14
  • |
  • 16-07-2021
Mỹ có thể sẽ không đóng vai trò quan trọng, nhưng có thể dùng ảnh hưởng ngoại giao của mình để định hình sự phát triển của khu vực Bắc Phi.

Đề xuất