Kinh tế - Công nghệ


Lý do Indonesia vẫn chưa trở thành trung tâm hàng hải toàn cầu
  • 16:38
  • |
  • 19-11-2019
Nhiều nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiệm kỳ đầu tiên (2014-2019), Tổng thống Jokowi đã thất bại trong việc biến Indonesia thành một trung tâm hàng hải toàn cầu vì ít nhất ba lý do cơ bản.

Đề xuất