Thế giới


Lý do nền công nghiệp quốc phòng Indonesia chuyển mình chậm chạp
  • 15:10
  • |
  • 15-07-2018
Sản phẩm của các doanh nghiệp quốc phòng Indonesia chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của chính lực lượng vũ trang trong nước.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018