Kinh tế - Công nghệ


Lý do Nhật Bản kêu gọi thúc đẩy CPTPP sớm có hiệu lực
  • 06:22
  • |
  • 26-10-2018
Nhật Bản đã mở cuộc họp với sự tham gia của Đại sứ 10 nước thành viên “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” (CPTPP) để chuẩn bị công tác tổng kết thỏa thuận.

Đề xuất