Thế giới


Lý do phải thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an ninh
  • 16:42
  • |
  • 27-01-2020
Internet và phương tiện truyền thông xã hội đã được các nhóm cực đoan sử dụng để biến đổi suy nghĩ của nhiều phụ nữ, khiến họ trở nên cực đoan hơn trong niềm tin tôn giáo của mình.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018