Kinh tế - Công nghệ


Lý do Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho châu Phi
  • 17:41
  • |
  • 13-09-2018
Trung Quốc sẽ lựa chọn “8 hành động lớn” để tạo ra cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-châu Phi, đồng thời sẵn sàng sử dụng các biện pháp như viện trợ chính phủ, đầu tư của các tổ chức...

Đề xuất