Kinh tế - Công nghệ


Macau: Cơ hội, thách thức trong tham vọng là trung tâm tài chính
  • 12:23
  • |
  • 27-12-2019
Bắc Kinh có ý định hỗ trợ Macau phát triển thành một trung tâm tài chính nhưng giới học giả Trung Quốc cho rằng đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Macau.

Đề xuất