Thế giới


Mafia và băng đảng người Trung Quốc tại Italy thời kỳ hậu COVID-19
  • 08:19
  • |
  • 22-07-2020
Mafia và các tổ chức tội phạm khác đang tìm cách lợi dụng đại dịch để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ đã mất, để rửa tiền và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Đề xuất