Thế giới


Mạng tin IPS nhận định: Hai điểm khác biệt của Cuba năm 2019
  • 08:01
  • |
  • 25-06-2019
Mạng tin IPS nhận định năm 2019 của Cuba có 2 điểm khác biệt; trong đó đây là thời điểm Cuba kỷ niệm 60 năm Cách mạng thành công và sự khởi đầu của một tiến trình chuyển biến đất nước theo 4 hướng.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018