Kinh tế - Công nghệ


Mâu thuẫn trong ngân sách: Tăng thu nhưng bội chi đứng yên?
  • 17:05
  • |
  • 29-10-2018
Ngân sách hầu như không có nguồn để trả nợ mà phải đảo nợ, tức là đi vay để trả. Bội chi theo báo cáo vài năm nay hạ nhanh nhưng thực tế liệu có “thần kỳ” tới mức như vậy?

Đề xuất