Kinh tế - Công nghệ


Máy bay không người lái của Mỹ có những hạn chế gì?
  • 09:10
  • |
  • 02-07-2019
Mặc dù máy bay không người lái có ưu thế đáng kể khi có thể bay liên tục trong hơn một ngày, cho phép thực hiện các nhiệm vụ giám sát kéo dài, song chúng thường khá đắt đỏ, lại có thể dễ bị tấn công.

Đề xuất