Kinh tế - Công nghệ


Mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo đối với các nước đang phát triển
  • 06:47
  • |
  • 28-04-2019
Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất nhóm nghiên cứu đã và đang tìm lời giải đáp là liệu AI sẽ gây ra mối đe dọa hay mang lại những cơ hội mới cho các khu vực đang phát triển như châu Phi.

Đề xuất