Kinh tế - Công nghệ


Mỗi năm lãng phí tới 2 tỷ USD, nông dân mơ hồ về nông nghiệp bền vững?
  • 07:05
  • |
  • 03-08-2018
Theo nhiều chuyên gia, hiệu quả sử dụng phân bón trên đồng ruộng của nông dân Việt Nam không cao, trung bình hiệu suất sử dụng phân hóa học đạt 50%, như vậy mỗi năm cả nước lãng phí khoảng 2 tỷ USD.

Đề xuất