Mối quan hệ nhiều mặt giữ Mỹ và đồng minh với Trung Quốc
  • 09:17
  • |
  • 04-05-2019
Sự lạnh nhạt của Italy có thể là một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh của Mỹ đang suy yếu dần, trong khi sức mạnh của Trung Quốc đang gia tăng.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019