Thế giới


Một chiến lược với Trung Quốc - mục tiêu cần thiết của châu Âu
  • 10:59
  • |
  • 08-06-2019
Liên minh châu Âu (EU) nhận ra rằng mối quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc đã tạo ra những thách thức chính trị và an ninh mà họ chưa hề chuẩn bị để đương đầu.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018